Szabványok

 • Az ATEX a robbanásveszélyes környzetben használt villamos berendezésekkel foglalkozó európai rendelet. 
 • Az ISA 84.01 és az ISA 91.02 amerikai szabványok a folyamatautomatizálás biztonsági rendszereire vonatkoznak. 
 • Az európai MSZ EN 61508 / IEC 61508 szabvány általánosan az összes iparágra (folyamatok, gyártásautomatizálás, logisztika, atomerőművek) vonatkozik. Ez a szabvány a biztonsági rendszereket gyártókra vonatkozó előírásokat is tartalmaz!
 • Az európai MSZ EN 61511 / IEC 61511 szabvány folyamatokra (vegyipar, olajipar) ad előírásokat az alkalmazók számára.

Mivel a biztonsági rendszerek alkalmazástechnikája nemcsak a szabványok ismeretét követeli meg, hanem ezen a téren alkalmazási gyakorlatot is szükségessé tesz, ezért partnereinknek szaktanácsadással is szolgálunk!

ATEX szabványok

Az első ATEX szabvány az EU Direktíva 94/9/EC (ATEX 100) alatt jelent meg, mely a robbanás veszélyes környezetben használt villamos gyártmányok Európai Unión belüli szabad áramlásával kapcsolatos feltétel rendszerről szól, különös tekintettel a robbanás veszélyes környezet kockázataira.

EU Direktíva 1999/92/EC (ATEX 137), honosított változata a: 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet:
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
A direktíva kötelezően előírja a robbanás védelmi dokumentáció készítését, mely magában foglalja és a munkáltató kötelességévé teszi a munkahelyek kockázat elemzését is.

ISA 84.01

Az ISA (Instrumentation Society of America) az amerikai biztonsági szabvány, melyet 1996-ban publikáltak és fogadtak el Amerikai Nemzetközi Szabványnak az alábbi címmel:
ISA 84.01. Biztonságosan műszerezett rendszerek alkalmazása a folyamatirányítás területén
Ez a szabvány kizárólag a Process Industry területén alkalmazható, de nem vonatkozik az eszközgyártókra. A szabvány egy gyakorlati szabvány, mely két részből áll:

 • Kötelező részből, mely definiálja a SIS (Biztonságosan Műszerezett Rendszer) fogalmát, a vele kapcsolatos egyéb fogalmakat, definiálja a biztonságos életciklus fogalmát, előírásokat ad az életciklus minden szakaszára a tervezéstől a leszerelésig.
 • A szabvány második része (a függelék) informatív jellegű, vagyis nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatást tartalmaz a különböző gyakorlati alkalmazástechnikai problémák megoldására, ajánlásokat fogalmaz meg "ökölszabály" jelleggel. Ez a rész tartalmaz egy módszertani példát is, mely leírja, hogy egy biztonsági műszerezési feladatot hogyan, milyen lépésekben kell megoldani.

Az IEC 61511 szabvány hatályba lépésekor bizonyos kiegészítésekkel felül fogja írni az ISA 84.01.-es szabványt.

ISA 91.02

Az ISA ANSI/ISA 91.00.01-2001 szabványa bevezetett egy új fogalmat a kritikus szabályzókörök fogalmát az alábbiak szerint:

 • Alap szabályzó rendszer, mely normál szabályzási funkciókat lát el.
 • Retesz rendszer, mely a technológiai rendszerek műszeres védelmét látja el.
 • Kritikus szabályzó körök, melyek rendellenes működése közvetlenül katasztrófához vezethet.

Ezek alapján a retesz rendszer és a kritikus szabályzó rendszerek azonos biztonsági kategóriába kerülnek, melyeket a műszeres tervezés kezdetén már külön kell kezelni a vonatkozó biztonsági szabványoknak (ISA 84.01) megfelelően. Ez vonatkozik mind a tervezés, mind pedig az életciklus további fázisaira a leszerelésig bezárólag.

MSZ EN 61508 / IEC 61508

Az európai általános, minden iparágra kiterjedő biztonsági szabvány az MSZ EN 61508 / IEC 61508, mely az alábbi fejezetekből áll (a szabvány megvásárolható a Magyar Szabványügyi Testülettől www.mszt.huvagy a www.iec.ch weblapon keresztül):

 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 - 1: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -2: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek követelményei
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -3: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek szoftver követelményei
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -4: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek, definíciók és jelölések
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -5: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek, SIL meghatározási példák
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -6: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek, útmutatás a 2. és 3. részhez
 • MSZ EN 61508 / IEC 61508 -7: Az elektromos/elektronikus/programozható elektronikus biztonsági rendszerek, technikák, eszközök áttekintése

A szabvány minden iparágat felölelő általános eszközökre, azok alkalmazására, a biztonsági osztályok meghatározására, meghatározási módszereire vonatkozó szabvány, mely a továbbiakban az alapját képezi az iparág specifikus szabványainak. Ilyen például az IEC 61511.

MSZ EN 61511 / IEC 61511

Az európai folyamatirányítási biztonsági szabvány az MSZ EN 61511 / IEC 61511.
A szabvány az MSZ EN 61508 / IEC 61508 -as általános, mindenre kiterjedő biztonsági szabványon alapul, és annak a folyamatirányítási területre vonatkozó értelmezési és alkalmazástechnikai része.
A szabvány egy része már hatályos, míg más részei jóváhagyásra várnak. Az aktuális információ a szabvány állapotáról, illetve a már jóváhagyott és megvásárolható szabványrészekről megtalálható awww.iec.ch weblapon.

szolgáltatások

SIL4S Kft a partnereink teljes körű kiszolgálására az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, mint technikai tanácsadás, konzultáció, tanulmányok a Folyamat Irányítás és Gyártás Automatizálás területén az alábbi csoportosításban:

 • ATEX
 • Az MSZ EN 61508 és az MSZ EN 61511  szabványon alapuló technológiai biztonság
  • HAZOP
  • SIL - LOPA
  • SRS
  • Validáció
 • 8200 Veszprém, Pajta u. 14.

 • +36 88 424 075

 • +36 88 425 601

 • info@sil4s.hu

 • sil4s.hu